Prednosti univerzalnog standardnog kotla:

Čvrsto gorivo počinje sagorevanje na širokoj rešetki,sagoreva odozdo naviše a nesagoreli gasovi se upale sa sekundarnim vazduhom sto ga čini pogodnim za sagorevanje i goriva sa dugim plamenom. Sa oblikom ložista pogodnim i za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva ovaj kotao dobija univerzalnost u eksploataciji kao svoju osnovnu osobinu. Odmeravanje malih gabarita pri velikoj snazi ,brzo temperaturno reagovanje kotla,izrada od najkvalitetnijih kotlovskih limova i dobra toplotna izolacija su još jedan razlog više za upotrebu ovog kotla.