SKU: 2. Category: . Tags: , , , .

Višegodišnje iskustvo i saradnja sa potrošacem, a na osnovu Evropskih propisa o zaštiti životne sredine i norme EN 303-5, dovelo je do konstruisanja i izrade toplovodnog kotla tipa TKM. Namenjen je za loženje srednjekaloričnim ugljevima granulacije veće od 30 mm, drvima, peletom i drugim čvrstim gorivima, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom.

Osnovni kvaliteti trajnožarućeg kotla su:
– Potpuno i čisto sagorevanje koje se odražava na visoki stepen korisnog dejstva kotla i na minimalnu emisiju štetnih gasova
– Dugo vreme gorenja jednog punjenja,kod punog opterećenja preko 7 časova i više od 12 časova kod poluopterećenja
– Loženje kroz velika posebna vrata
– Nova regulacija,koja omogućava dobru regulaciju i kod smanjenog opterećenja.
– Jednostavno rešetanje ložista za vreme pogona.
– Povraćaj zagrejane vode a time i smanjivanje niskotemperaturne korozije.
Osim visokog stepena iskorišćenja energije goriva kotao tipa poseduje i konstruktivne osobine koje garantuju vrhunski kvalitet i dugi vek kotla.

kotao 2 - tkm 32 - dodatak2

1. Vrata za loženje
2. Vrata za čišćenje pepela
3. Otvori za čišćenje
4. Odvod dimnih gasova
5. Odvod tople vode u instalaciju
6. Dovod ohlađene vode iz instalac.
7. Punjenje – pražnjenje kotla
8. Priključak regulatora promaje
9. Zaštitni vod
10. Priključak termičkog osigurača
11. Ručica za čišćenje pepela
12. Termometar
13. Rucica preklopnika (potpala – grejanje)

Detaljan opis

test